Obraz Ferdynanda della Croce

W dniu 4 listopada 2014 roku, po kilku miesiącach prac konserwatorskich, powrócił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach niezwykle interesujący obraz reprezentujący siedemnastowieczne malarstwo włoskie. Jego autorem jest Ferdinando della Croce, który dzieło to wykonał w Wenecji w roku 1671. Nie znamy okoliczności, w jakich obraz trafił do Kielc i od wielu lat zdobi wnętrza kieleckiej uczelni duchownej. Jest to jednak wyjątkowy w naszym regionie przykład próby wyzwalania się siedemnastowiecznego malarstwa weneckiego z mocno zakorzenionych tam w owym czasie tradycji manierystycznych. Obraz po wielu latach na nowo odzyskał swój blask dzięki zapobiegliwości Dyrektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, ks. Piotra Florczyka.