Szanowni Państwo!

Muzeum Diecezjalne w Kielcach zaprasza nauczycieli i uczniów na lekcje i zajęcia muzealne! 

                                       

 

 

 

TEMATY ZAJĘĆ

TEMATY ZAJĘĆ DLA PRZEDSZKOLI oraz KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

( na ogół lekcje są połączone z zajęciami plastycznymi )

TEMATY LEKCJI DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

( zajęcia w oparciu o pokaz multimedialny;

na życzenie mogą być uzupełnione zajęciami plastycznymi )

TEMATY LEKCJI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

TEMATY LEKCJI DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

(zajęcia są połączone z pokazem multimedialnym)

Pierwsza wizyta w muzeum.

Święty Mikołaj.

Zwyczaje bożonarodzeniowe.

Mój dom, moja rodzina.

Zagadkowe muzeum.

Tradycje i zwyczaje wielkanocne.

Dzień Matki.

Świat cudownym dziełem Boga (tematy do wyboru):

Las

Łąka

Ptaki

Jesień

Zima

Pierwsze zwiastuny wiosny

Wiosna

Anioł Stróż. 

 

 

 

Czy wiesz, co to jest? Poznajemy przedmioty rzadkie lub zapomniane.

W warsztacie średniowiecznego mistrza.

„ Barbarzyńska” sztuka – czyli gotyk.

Tajemnice dawnych gotyckich ołtarzy.

Piękno gotyckich katedr.

Sztuka baroku.

Tajemnice kieleckiej katedry.

Gotyckie „skarby” Ziemi Świętokrzyskiej.

Wzgórze Katedralne w Kielcach (pokaz multimedialny może być połączony ze spacerem).

Biblia.

Biblijne opowieści (tematy do wyboru).

Nasi patroni. Czy znasz swojego patrona?

Św. Wojciech.

Św. Stanisław ze Szczepanowa.

Św. Jadwiga polska królowa.

Św. Stanisław Kostka.

Matka Boża w sztuce polskiej.

Stacje Drogi Krzyżowej.

Szaty, sprzęty i naczynia liturgiczne - historia i symbolika.

„Uśmiechnięty papież” - bł. Jan Paweł II

Boże Narodzenie w polskiej tradycji i sztuce.

Jasna Góra – miejsce szczególne.

Wielkanoc w tradycji i sztuce polskiej.

Klasztor na Świętym Krzyżu.

Ewangelia w sztuce (tematy do wyboru).

Boże Narodzenie w polskiej tradycji i sztuce.

Stacje Drogi Krzyżowej w sztuce.

Chrystus zmartwychwstał! Wizerunki malarskie.

Biblia.

Prorocy Starego Testamentu.

Opowieści starotestamentowe (tematy do wyboru).

Starotestamentowy motyw stworzenia świata.

Nasi patroni. Czy znasz swojego patrona?

Patroni Polski.

Matka Boża w sztuce polskiej.

Szaty, sprzęty i naczynia liturgiczne - historia i symbolika.

Św. Franciszek.

Błogosławiony Jan Paweł II.

Kardynał Stefan Wyszyński.

„ Barbarzyńska” sztuka – czyli gotyk.

W warsztacie średniowiecznego mistrza.

Sztuka średniowiecza.

Tajemnice kieleckiej katedry.

Sanktuarium na Świętym Krzyżu i Relikwie Drzewa Krzyża Świętego.

Sanktuaria świętokrzyskie.

Wzgórze Katedralne w Kielcach. 

Sztuka średniowiecza.

Życie Jezusa w sztuce.

Rola klasztorów w średniowiecznej Europie.

Klasztor benedyktynów na Świętym Krzyżu.

„ Barbarzyńska” sztuka – czyli gotyk.

Gotyckie „skarby” na Kielecczyźnie.

„Pod Twoją obronę…” – rola Maryi w życiu narodu polskiego.

Biblia.

Błogosławiony Jan Paweł II.

Kardynał Stefan Wyszyński.

Kościół kielecki w walce o niepodległość Polski po II wojnie światowej – ks. bp Cz.  Kaczmarek. 

 

Realizujemy też lekcje na tematy zgłoszone przez nauczycieli.

Cena: lekcja - 4 zł od ucznia; lekcja połączona z warsztatem plastycznym – 6 zł od ucznia.

Muzeum Diecezjalne w Kielcach, ul. Jana Pawła II 3

Zgłoszenia lekcji pod numerem telefonu: tel. (0-41) 344 58 20

Muzeum jest otwarte:

wtorek-środa i piątek-sobota w godz. 9.00-16.00

czwartek w godz. 12.00-18.00