Malarz Małopolski

„Tryptyk Łagiewnicki”

ok. 1490 r. ?

tempera, folia złota i srebrna, relief, drewno lipowe

188 x 173 cm (środek); 188 x 86 cm (skrzydła)

Bazylika Katedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kielcach

Część środkowa tryptyku ze sceną „Koronacja Marii”;

awers skrzydła lewego: „Święty Wojciech (lub Mikołaj?)”

awers skrzydła prawego: „Święty Stanisław”

 

Opis:

Scena środkowa „Koronacja Matki Boskiej”:

W centrum obrazu znajduje się postać Marii, klęczącej ze złożonymi rękami. Po Jej obu stronach siedzą na tronie: Bóg Ojciec i Jezus Chrystus (ukazani jako dwie niemal identyczne postacie, w płaszczach i koronach na głowie). Prawe dłonie mają uniesione w geście błogosławieństwa. Jezus drugą ręką podtrzymuje koronę na głowie Matki, a Bóg Ojciec w lewej dłoni trzyma jabłko królewskie. Nad głową Maryi, na oparciu tronu siedzi biała gołębica, nad którą unosi się para niewielkich aniołków (ukazanych w półpostaci) ze złożonymi rękami. Małe aniołki (po dwóch z każdej strony) stoją na końcach oparcia tronu. Tło złocone, reliefowe, z motywem rombów ( w których rozetki i stylizowane liście), w części górnej z maswerkiem. 

Lewe skrzydło (awers): „Święty Wojciech (lub Mikołaj?)”. Święty w szatach pontyfikalnych stoi na łące. W lewej ręce trzyma pastorał, prawą unosi w geście błogosławieństwa. Tło analogiczne, jak w części środkowej..

Prawe skrzydło (awers): „Święty Stanisław”. Święty w szatach pontyfikalnych, stoi na łące. W prawej ręce trzyma pastorał, w lewej księgą. U Jego stóp  wychyla się z grobu półpostać Piotrowina w białym całunie i ze złożonymi rękami.

Lewe skrzydło (rewers): „Biczowanie” i „Cierniem koronowanie”

Prawe skrzydło (rewers): „Ukrzyżowanie” i „Niesienie krzyża”

Historia: tryptyk przekazany został do katedry kieleckiej w 1953 roku, jako dar rodziny Tańskich. Wcześniej znajdował się prawdopodobnie w Balicach,

następnie  w Łagiewnikach koło Chmielnika, a od 1945 roku w kościele w Chmielniku.